ماجرای کهریزک رفتن رضا رویگری از زیان خبرنگار و مسئولان آسایشگاه

رسانه موج نوشت: این‌گزارش از سمت یوسف سلامی ارسال شده

عنوان شده همه چیز برای آرامش رضا رویگری بوده و جریان اونطور که گفته شده نیست

 

۰ نظر