استاد على نصيريان از نوه‌هایش به قيمه خانم برنامه مهمونی مى‌گوید
۰ نظر