استقبال هزاران نفر از مردم لرستان برای دیدن پدیده «عصرجدید»

علی طولابی خواننده نوجوان عصرجدید از طرف مردم یکی از شهرستان های استان لرستان مورد استقبال پرشور قرار گرفت.

۰ نظر