دماوند گردی عمو پورنگ و خوردن چای زغالی کنار جاده !

عموپورنگ نوشت :

چند روز قبل چند ساعتی گشت و گذار کوتاه در شهر زیبای دماوند داشتم که یکی از اتفاقات جالب برام

خوردن چایی زغالی کنار جاده با مهمان نوازی خوب این عزیزان بود ، دمتون گرم

۰ نظر