تیکه سنگین ژاله صامتی به سن امین حیایی در نشست خبری فیلم درخونگاه

ژاله صامتی در فیلم درخونگاه نقش همسر امین حیایی را بازی می کند. ژاله صامتی در نشست خبری این فیلم در واکنش به سوالی درباره اینکه تفاوت سنی نقش با سن واقعی خودتان شما را نگران نکرد گفت: از کارهای سخت خوشم میاد. می خواستم جسارتم را رقم بزنم و به امین حیایی اعتماد کردم. امین از من بزرگتره!

۰ نظر