تذکر فرزاد فرزین به یک خانم هوادار بی حجاب !

تذکر فرزاد فرزین به یک خانم هوادارش: 
اول روسری‌تو بزار سرت, آمریکا نیست که..

۰ نظر