مـداحى حــاج محمــود کریمى در هیأت رایة العباس ، تو مُهر سرخ طومار حسینى

مـداحى سوزناک حــاج محمــود کریمى مراسـم عزادارى هیأت رایة العباس ( علیه السلام )

حاج محمود کریمیمحرم
۰ نظر