خاطره عجیب دی کاپریو رو از نقص فنی هواپیما در برنامه الن شو!

لئوناردو دی کاپریو یک خاطره جالب از آتش گرفتن یکی از موتورهای هواپیمایی که مسافر آن بوده را تعریف کرد.

الن شو
۰ نظر