اصرار محسن ابراهیم زاده برای آواز خواندن در برنامه تلویزیونی!

قسمتی از برنامه مهتاب که تابستان 96 از شبکه تهران پخش شد و در آن محسن ابراهیم زاده به صحبت پیرامون فعالیت های خود و آواز پرداخت.

محسن ابراهیم زاده
۰ نظر