کنایه تند مجری تهران 20 به انتصاب داماد رئیس جمهور در وزارت صنعت

مجری برنامه تهران ۲۰، در نخستین قسمت این برنامه انتقاد تند و صریحی نسبت به مسئولان و رئیس جمهور داشت.

حسن روحانی
۰ نظر