مفت خور خواندن رضا رشیدپور در حالا خورشید

واکنش رضا رشیدپور به کسی که او را مفت خور نامید.

رضا رشیدپور
۰ نظر