واکنش رشیدپور نسبت به سرخوشی هایش در حالاخورشید

رشیدپور نسبت به انتقادات از او واکنش نشان داده است

رضا رشیدپور
۰ نظر