ورود همسر بهنام صفوی و پسرش سام به مراسم ختم در تهران!

لحظه ورود همسر و پسر بهنام صفوی به مجلس ترحیم این هنرمند دوست داشتنی

بهنام صفوی
۰ نظر