عاملان پخش مداحی جنجال برانگیز شبکه پنج برکنار شدند

توهین عجیب و جنجالی در مداحی شبکه پنج در روز میلاد امام حسن (ع)

مداحی
۰ نظر