شوخی سریال نون‌خ با تکیه کلام احمدی نژاد

شوخی با محمود احمدی نژاد ، این شوخی استثنایی قسمت هشتم سریال نون خ بود .

۰ نظر