پوشش متفاوت دختر محسن رضایی در میتینگ انتخاباتی

ویدئویی از لحظه ورود سارا رضایی، دختر محسن رضایی به میتینگ انتخاباتی با پوشش محلی در یکی از روستاهای ایذه در فضای مجازی منتشر شده است.

۰ نظر