رقص جالب بازیکنان تیم ملی با آهنگ مازندرانی در اتوبوس

علیرضا بیرانوند ویدیویی جالب از جو اتوبوس تیم ملی و حرکات موزون بازیکنان با آهنگ مازندرانی در اتوبوس تیم ملی در اینستاگرامش منتشر کرد.

۰ نظر