دوبله خیلی جالب ابراهیم شفیعی در سریال باب اسفنجی

ابراهیم شفیعی دوبله ی کار همیشه جذاب باب اسفنجی در نقش پاتریک مدیر دوبلاژ کریم بیانی

۰ نظر