وقتی سینا ولی الله، دعوای آزاده نامداری و پرستو صالحی را سوژه می کند

برنامه جدید سینا ولی الله .

طنز خنده دار دعوای آزاده نامداری و پرستو صالحی 

آزاده نامداریپرستو صالحی
۰ نظر