برخورد عجیب حاج منصور ارضی با محمود احمد نژاد در مسجد ارک!!

حسین سازور مداح معروف در برنامه دستخط خاطره ای از راه ندادن احمدی نژادبه جایگاه شخصیت های مسجد ارک توسط حاج منصور ارضی را بیان کرد .

۰ نظر