سنت شکنی باورنکردنی ۲0:۳۰ برای انتقاد از کنسرت گلزار!!

بخش خبری ۲۰:۳۰ در گزارشی با انتقاد از رضا گلزار، به شکست بزرگ کنسرت او در دالبی تیاتر لس آنجلس پرداخت

محمدرضا گلزار
۰ نظر