توهین عجیب و زشت مهرداد میناوند به فرهاد مجیدی

بی احترامی میناوند به فرهاد مجیدی پس از حضور او در برنامه دیشب 2018!!

۰ نظر