يادبودى براى تمامى درگذشتگان 1400 ؛ از آزاده نامدارى تا عزت الله مهرآوران


 اين ويديو يادبودى است براى تمامى درگذشتگان اين سال

آزاده نامدارى / محسن قاضى مرادى / بيژن افشار / مسعود ولدبيگى / عبدالوهاب شهيدى / بابك خرمدين / حميدرضا صدر / شهرام كاشانى / ارشا اقدسى / على سليمانى / پرويز كردوانى / فرشته طائرپور / سيامك اطلسى / فتحعلى اويسى / عزت الله مهرآوران / ايران درودى و زهره فكورصبور

 روح تمام از دست رفتگان اين سال شاد و يادشان گرامى

عماد عبود زاده

۰ نظر