کتک زدن مهناز افشاز توسط براندازان نظام در دوسلدورف آلمان

در تجمع اعتراضی حمایت از اغتشاشات در ایران که در آلمان شکل گرفته بود، مهناز افشار نیز شرکت کرد. معترضان در این تجمع مهناز افشار را کتک زدند و او را از جمع خود بیرون کردند.

۰ نظر