فیلم مراسم عقد آرام جعفری

حواشی زیادی درباره ازدواج دوم آرام جعفری در فضای مجازی منتشر شده بود اما با انتشار فیلم مراسم عقد وی این شایعه رنگ واقعیت گرفت و به یقین تبدیل شد

آرام جعفری
۰ نظر