تکذیب خبر ازدواج آرام جعفری بعد از لو رفتن فیلم عقدش

آرام جعفري عکسي دو نفره را در صفحه خود منتشر کرد که باعث سوتفاهم شد و لحظاتي بعد عکس را از صفحه شخصي اش پاک کرد و اين استوري را به اشتراک گذاشت.

آرام جعفری
۰ نظر