بدل علی انصاریان ؛ شخصی که شبیه زنده یاد علی انصاریان است

گفت و گو با شخصی که هم به لحاظ ظاهری شباهت زیادی به زنده یاد علی انصاریان دارد هم تن صدایش مشابه اوست. او از طرفداران پرو پا قرص علی انصاریان است و صحبتهای جالبی درباره زنده یاد انصاریان با دوربین فوتبالی انجام داده است.

علی انصاریان
۰ نظر