دفاع جانانه علی انصاریان از عادل فردوسی پور روی آنتن زنده!

حرف های شجاعانه علی انصاریان درباره عادل فردوسی پور در برنامه فرمول یک!

عادل فردوسی پورعلی انصاریان
۰ نظر