حذف صدای عادل به طور غیر منتظره در برنامه میثاقیان

حذف صدای عادل فردوسی پور از برنامه میثاقیان در شبکه سه

عادل فردوسی پور
۰ نظر