سوپر گل عادل فردوسی پور از وسط زمین

این روزها که دیگر خبری از پخش برنامه ی نود نیست عادل فردوسی پور با آسودگی فوتبال بازی می کند و گل می زند.

عادل فردوسی پور
۰ نظر