کپی برداری میثاقی در فوتبال120 از روی دست فردوسی‌پور ، اما با یک تغییر !

قسمت دوم از برنامه فوتبال برتر، روی انتن رقت در حالی که بسیاری آن‌را کپی نود می‌دانند، با این تغییر که در آن از سه کارشناس داوری به جای یک کارشناس استفاده می‌شود.

عادل فردوسی پور
۰ نظر