ادای دین عادل فردوسی‌پور به مهدی شادمانی در فوتبال 120 !

عادل فردوسی پور با ساخت آیتمی در فوتبال ۱۲۰ از شانا دختر لوئیس انریکه و مهدی شادمانی همکارش در همین برنامه گفت. چه تلخ که هر دو با یک بیماری جان باختند.

خبرنگارعادل فردوسی پور
۰ نظر