سریال شهرزادی که ایرج ملکی می ساخت!

اگر سریال شهرزاد را ایرج ملکی (کارگردان فیلم کوتاه مزاحم) می ساخت.

شهرزاد
۰ نظر