پایان پر سوز و گداز «شهرزاد» بعد از ۳ سال

در ویدئوی زیر تیزر قسمت پایانى سریال شهرزاد را مشاهده می کنید. این قسمت قرار است ٢١خرداد ماه به صورت عمومی منتشر شود.

شهرزاد
۰ نظر