آیا قباد در قسمت شانزدهم شهرزاد کُشته می‌شود؟!

کشته شدن قباد در قسمت 16 شهرزاد؟

آنچه در قسمت شانزدهم شهرزاد خواهید دید.

شهرزاد
۰ نظر