سفسطه دلاری رضا رشیدپور در پاسخ به گرانی اجناس

شوخی های رضا رشیدپور و پرویز نشاط درباره بالا پایین شدن قیمت اجناس

رضا رشیدپور
۰ نظر