کتک خوردن شدید جناب خان در قسمت 10 - قاچ خندوانه

کتک خوردن شدید جناب خان در برنامه دیشب قاچ وقتی تیم هایی مثل سوئیس و ایسلند و کره را الگو قرار می دهد.

خندوانهجناب خان
۰ نظر