کنایه جناب‌خان به نمایندگانی که در مجلس می‌خوابند!

جتاب خان در برنامه خندوانه دیشب کنایه های جالبی به نمایندگان مجلس زد

خندوانهجناب خان
۰ نظر