ناراحتی پرویز برومند از شوخی جناب خان درباره مشت زدن به پایان رأفت

شوخی جناب خان با پرویز برومند درباره مشت زدن برومند با پایان رافت در ویژه برنامه قاچ 97/04/11

خندوانهجناب خان
۰ نظر