الن شو - موفق میشه یا گند میزنه! /آخر خنده!

در این قسمت از الن شو ، الن برای تماشاکران یه سری فیلم پخش می کنه و وسط فیلم اون رو نگه میداره و از تماشاگرا می پرسه که آیا موفق میشه این کار رو انجام بده یا اینکه گند میزنه؟

الن شو
۰ نظر