کنایه بسیار جالب رشیدپور به مسئولان پا به سن گذاشته

انتقاد رشیدپور از عدم جوانگرایی و استفاده جوانان در سطوح ارشد مدیریتی

رضا رشیدپور
۰ نظر