خوشحالی جواد خیابانی برای جلوگیری از گزارش کردن!

جواد خیابانی در گفتگوی تلویزیونی جدیدش گفت : خوشحالم که نگذاشتند من جام 94 را گزارش کنم

جواد خیابانی
۰ نظر