عمو پورنگ از بهم خوردن ازدواجش با خانم پزشک می گوید

عمو پورنگ شخصیت مجری و بازیگری در برنامه‌های کودک در صدا و سیما است که نقش آن را داریوش فرضیایی ایفا می‌کند

عمو پورنگ
۰ نظر