قسمتی از زندگی شیرین عموپورنگ در کنار «ننه نقلی» مادرش

یکی از معضلات من در خانه ..!!!
اینم قسمتی از زندگی شیرین من و ننه نقلی جان هست
به پرستار گفتم بی هوا ازمون فیلم بگیر ببینم واکنشش چیه وقتی تلفن رو ازش میگیرم
یاد خانواده هایی میفتم که گوشی رو به بچه هاشون میدن تا سرگرم بشن بعدش نمیتونن ازش پس بگیرن
روح ناصر عبداللهی شاد ، ننه نقلی صداشو خیلی دوست داره و همیشه دعاش میکنه

عمو پورنگ
۰ نظر