عصبانیت عموپورنگ در لایو اینستاگرامش در جواب اینکه چرا پیر نمی شوی

عمو پورنگ بالاخره جواب اونایی که گفتن چرا پیر نمیشه رو داد

عمو پورنگ
۰ نظر