عذرخواهی مجریان برنامه سلام صبح بخیر از علی دایی بعد از جنجال اخیر!!

  مجریان برنامه سلام صبح بخیر از علی دایی بعد از شوخی حاشیه ساز اخیرشان عذرخواهی کردند.

مجری
۰ نظر