واکنش جالب مجری خانم صداوسیما به ورود گربه به برنامه!!

مجری خانم صداوسیمای مرکز آبادان به‌دلیل حضور گربه در فضای باز پخش زنده با مشکل مواجه شد.

مجری
۰ نظر