گفتگو با سید کاظم احمدزاده اولین مجری ایرانی کربلا

 رادیومهر به سراغ سید کاظم احمدزاده،  این مجری پرتوان صدا وسیما رفت و درباره فعالیتش در اربعین با او گفتگو کرد.

مجری
۰ نظر