برخورد عجیب خواننده زن مشهور چینی با یکی از طرفدارانش در یک مکان عمومی!!

برخورد زننده و عجیب خواننده زن مشهور چینی با یکی از طرفدارانش در یک مکان عمومی به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد.

خواننده
۰ نظر