پست غم انگیز عمو پورنگ برای درگذشت مرحوم علی سلیمانی

علی جان ، علی مهربون تو هم رفتی داداشی
یعنی دیگه نه صداتو میشنوم نه میتونم ببینمت ، باورم نمیشه
بچه بامعرفت جوادیه ، هم مدرسه ای روزهای کودکی من کجا رفتی
لعنت بر کرونا ، تک تک عزیزانمون رفتن !! علی هم رفت اما قصه واکسن و امید به واکسن زدن ، شده رویای مردم .... ترو بخدا به داد مردم برسید همه پر پر شدن ، هر کسی کوتاهی میکنه خدا ازش نگذره...

۰ نظر